ปิดปรับปรุงชั่วคราว

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย นายสันทัศน์ ตันยา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ดูรายละเอียดได้ที่ www.itec.tak1.org